LipoLife komplet

Kompletno, All-in-One rešenje

Lipolife 3G pojednostavljuje kirurški proces dajući kompletno, all-in-one rješenje koje pokriva sve faze liposukcije, zatezanja kože i transfera masti.

To je prvo integrirano rješenje ove vrste, koje kombinira višestruke modalitete u kompaktnom, prijenosnom i uredno organiziranom sistemu.

Pakiranje

Pri svakoj kupnji LipoLife 3G-a, dobivate sve potrebno za 2 kompletne lipo procedure.

INFILTRACIJA I SUKCIJA – Vrlo tih i snažan respiracijski sistem sadrži tri pumpe za funkcioniranje velike snage: peristaltičku pumpu za infiltraciju tumescentnih anestetičkih mješavina i dvije respiracijske pumpe za sukciju masti.

Pribor za LipoFlow Sustav

LipoFlow set uključuje sve neophodne nastavke i otpadne vrećice za jednokratnu upotrebu.

 

LipoLife-Kit

SIMULTANA PRIMJENA LASERA I SUKCIJE : 1470 nm diodni laser, AngelTM radijalno emitujeće vlakno različitih promjera, LipoSense kanilu sa podešavanjem temperature i LipoTight kanila sa višenamjenskim laserskim vlaknom, uključujući i set za ukljanjanje i probijanje.

LipoDiode komplet

LipoLife komplet sadrži 30 i 25 cm (4mm) dršku, 15cm kanilu, četkice za čišćenje kanile a sve to u metalnom kućištu pogodnom za čuvanje i transport.

 

accessory

LipoSense kontrola temperature

LipoLife 3G sadrži kanilu osjetljivu na temperaturu koja konstantno prati potkožne temperature tijekom lipolize uz pomoć lasera, oblikovanja tijela i procedura na manjim područjima. Laserska energija se primjenjuje na tkivo dok se ne postigne ciljna temperatura, a time se postiže precizan i ujednačen tretman.

LipoLife vlakna

AngelTM radijalno emitirajući vlakna u različitim promjerima.

STERILNI KOMPLET ZA TRANSPLANTACIJU MASTI: mikro -kanila, precizne igle različitih promjera, anaerobni prenos, sterilni spremnik za održivo priklupljanje masti i postolje za više špriceva.

Komplet za sterilni transfer masti

Infiltracija i sukcija:

Ponovo upotrebljivi spremnici za prikupljanje otpadnih tvari kao i set koji sadrži sve neophodne nastavke i vrećice za jednokratnu upotrebu.

Kanila za zatezanje kože LipoTight

LipoLife 3G nudi namjensku kanilu za zatezanje s ravnim višenamjenskim laserskim vlaknom, koje je posebno dizajnirano za zatezanje kože lica i vrata.